BRUG Algemene Ledenvergadering

Met een terugblik op 2018 en een vraag richting de toekomst

Kom naar de Algemene Ledenvergadering op 17 juni a.s. om 18.00 uur op het landgoed De Heiligenberg te Leusden.

We starten met een lekkere maaltijd en gaan vervolgens aan de slag met de belangrijke vraag: hoe verder? Meepraten? Noteer alvast deze datum in je agenda!

De agenda
18.00 uur              Inloop
18.30 uur              Gezamenlijk maaltijd
19.00 uur              Aanvang ALV
                               - Opening
                               - Notulen vorige ALV
                               - Presentatie jaarrekening 2017 en 2018
                               - Kascommissie en decharge bestuur
                               - Benoeming bestuur 2019
                               - Visie 2019 en verder
                               - Rondvraag
21.00 uur              Napraten met borrel
22.00 uur              Sluiting

Meld je meteen even aan!

Namens het bestuur,

Patrick de Coo
Voorzitter

Datum

Datum: 
17 juni - 18:00
Plaats: 
Landgoed De Heiligenberg, Heiligenbergerweg 5, 3833 AC Leusden

Programma

18.00 uur              Inloop
18.30 uur              Gezamenlijk maaltijd
19.00 uur              ALV
21.00 uur              Napraten met borrel
22.00 uur              Sluiting

Deelnemers

Login om te zien wie deelneemt.

Plaats jouw opmerking of vraag

Login of registreer om te kunnen reageren