Leading to 2020: Omgaan met je stakeholders

Collectieve organisaties zijn organisaties waar groepen direct belanghebbenden (stakeholders) onderling met elkaar verbonden zijn én (mede)-zeggenschap hebben in de organisatie.

De workshop "Omgaan met je stakeholders" richt zich op het ontwikkelen van een integraal beeld van de relevante stakeholders binnen en buiten de organisatie. Daarbij gaat het over het bepalen van handvatten om de posities, belangen en rollen van stakeholders:
• in kaart te brengen en bepalen van hun invloed (hier en nu);
• in de toekomst te plaatsen (strategische ontwikkeling);
• te hanteren c.q. benutten (tactiek).

Chris van Vlissingen en Peter Essens nemen je aan de hand van onderstaande stappen mee door de wereld van de stakeholders, zodat je de verschillende aandachtpunten zelf in kaart kunt brengen.

1. Basis: aanreiken van een aantal gangbare (praktisch toepasbare) theoretische concepten op het terrein van stakeholders management;

2. Trends: welke ontwikkelingen hebben de komende jaren invloed op de positie en invloed van stakeholders? Welke veranderingen zijn te verwachten?

3. Krachtenveld: aan de hand van een werkblad brengen de deelnemers hun eigen stakeholders-krachtenveld in kaart (intern en extern). Voor de belangrijkste stakeholders wordt een profiel nader uitgewerkt, waarbij bijvoorbeeld aandacht is voor de belangen, de machtsbasis, de aard van de relatie, etc.

4. Tactisch plan: aan de hand van een "optie-menu" wordt per belangrijke stakeholder bekeken wat de beste tactiek is om de komende jaren in te zetten. Hierbij gaat het om het kiezen tussen opties zoals: pleasen, op afstand houden, inhoudelijk voeden, negeren, strak inkaderen, etc. Hierbij wordt ook kort stilgestaan bij de culturele context van de stakeholdersrelatie (internationaal) .

5. Wrap up: de workshop wordt afgesloten met een inventarisatie van de inzichten die deelnemers hebben opgedaan en willen delen.
Aan het eind wordt een bruggetje gemaakt naar de volgende workshop "Van buiten naar binnen" met de vraag om alvast na te denken wat de realisatie van de aangegeven tactieken richting de belangrijkste stakeholders vergt: hoe zullen de stakeholders reageren? Wie neemt het voortouw? Wat moeten we kunnen?

Je gaat na afloop van de workshop naar huis met een complete analyse van je stakeholders, die weer als input zal dienen voor de tweede workshop over scenarioplanning.

Datum

Datum: 
11 mei - 18:00
Plaats: 
Leusden, De Heiligenberg

Programma

Praktische informatie
De avond vindt plaats in Landgoed De Heiligenberg, Heiligenbergerweg 5 te Leusden.
Het programma start om 19.00 uur.
Om 18.00 uur kunt u deelnemen aan een eenvoudig buffet.
De borrel is om ± 21.15 uur.
Sluiting: 22.00 uur

Voor BRUG-leden is de deelname inclusief diner en borrel een onderdeel van het lidmaatschap.

Aanmelden voor bedrijfskundigen maar geen BRUG-lid
Dat kan via het BRUG-secretariaat o.v.v. je naam, e-mail adres, functie en werkgever.
Kosten per workshop: € 25,-- (dekking onkosten). Lid worden kan ook. Jaarcontributie is: € 39,50. (automatische incasso: € 37,50)

Deelnemers

Login om te zien wie deelneemt.

Plaats jouw opmerking of vraag

Login of registreer om te kunnen reageren