Nieuw BRUG-bestuur gekozen

Activiteit: 
BRUG Algemene Ledenvergadering
Hoofdafbeelding: 
Subafbeelding(en): 
Verslag: 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 17 juni jl. is in stijl afscheid genomen van Jos van de Ven (penningmeester) en Henk Lak (secretaris), respectievelijk vijf en zeven jaar lid van het bestuur. Henk heeft met name initiatieven genomen inzake de twee lustra en vernieuwing van activiteiten, Jos heeft de boekhouding geprofessionaliseerd en ons ondersteund bij de verschillende activiteiten. Beiden zeer veel dank.

De leden hebben na de presentatie van de penningmeester en de kascommissie, de penningmeester en vervolgens het gehele bestuur gedechargeerd.

Aansluitend zijn de volgende leden gekozen in het nieuw gevormde bestuur:

  • Ariane Moussault
  • Matthijs Vermoolen
  • Tom Geerdink (secretaris)
  • Jorrit de Jong (penningmeester)
  • Patrick de Coo (voorzitter)

Het nieuwe bestuur is al enkele keren bijeen geweest om intenties en ideeen uit te wisselen. Na de zomer melden we ons weer om samen met de leden de (nieuwe) koers te bepalen en vorm te geven.

Wij gaan in onze zoektocht de 'plakkracht' ontdekken waarmee wij jou en de andere BRUG-leden kunnen boeien en binden. Schroom niet ons van suggesties te voorzien; samen maken we tenslotte een succesvolle BRUG.

De concept notulen zijn hieronder te downloaden.
Deelnemerslijst