Leading to 2020: Intuitief leiderschap

Activiteit: 
Leading to 2020: Intuïtief leiden
Hoofdafbeelding: 
Subafbeelding(en): 
Verslag: 

Op 5 oktober kwamen 20 deelnemers naar onze vaste locatie De Heiligenberg in Leusden voor de afrondende workshop in de leergang ‘Leading to 2020’. Dit keer nam Martijn Meima de deelnemers mee naar de intuïtie om vanuit daar weer naar buiten te treden.

In de interactie tussen mensen gebeurt slecht 3% op bewust niveau (of minder als we Ap Dijksterhuis mogen geloven). Het grootste deel van beslissingen die mensen nemen, wordt onderbewust genomen. Dit betekent dat als iemand mensen wil beïnvloeden, gekeken dient te worden naar die onderstroom. Martijn definieert intuïtie als de verbinding tussen ons bewustzijn en de onderbewuste onderstroom. Intuïtie komt in 6 smaken: helder zien, helder weten, helder voelen, helder horen, helder proeven en helder ruiken. Deze kanalen kunnen ingezet worden om informatie uit het onderbewuste bewust te maken.

In een oefening liet Martijn de deelnemers ervaren hoe deze intuïtieve informatie gebruikt kan worden bij het beantwoorden van een vraag van de ander. Gestart door gewoon het eerste te roepen dat in de deelnemers opkomt als de ander een vraag stelt. Vervolgens door aan te geven wat het lichaam voelt en daarna door een metafoor te geven. Tenslotte gaven de deelnemers antwoord op de vraag terwijl de ander de vraag niet stelt. Tot grote verrassing van de meesten, kwamen hier de meest zinnige en bruikbare antwoorden uit naar voren.

De interpretatie van intuïtieve informatie bleef voor veel deelnemers nog wel lastig. Wat betekent nou de druk op de schouders of de metafoor van een veld met bloemen? De ervaring leert dat deze informatie vanzelf een plek krijgt en dat de ontvanger degene is die er betekenis aan moet geven.

Een andere manier om de onderbewuste informatie naar boven te krijgen zijn familie- en organisatieopstellingen. Een leider kan zo op een snelle en effectieve manier zicht krijgen op complexe vraagstukken. Bij deze krachtige methodiek wordt een tableau vivant gecreëerd door mensen representant te laten staan voor elementen uit de vraag. Denk hierbij aan een persoon die afdeling X of product Y representeert. Ook de markt, de oprichters, een functie of een specifiek persoon kunnen opgesteld worden. Vervolgens ervaren deze mensen bepaalde sensaties, willen ze al dan niet bewegen of voelen ze zich tot een andere representant aangetrokken of juist afgestoten.

Bijvoorbeeld in een situatie met een installateur: in de opstelling stonden drie representanten: een voor de website en een voor iedere klantgroep. De representanten van de klantgroep gingen aan weerszijde van de representant van de website staan. Deze riep vervolgens “ik kan ze nooit allebei zien” en draaide maar heen en weer. Zo werd in één keer duidelijk dat er voor deze installateur twee websites nodig waren. 

Martijn liet vervolgens de deelnemers in groepjes van 3 in een korte opstelling zelf ervaren wat een opstelling met je kan doen. Men moest iemand kiezen die representant stond voor een persoonlijke bezieling. Daarnaast koos diegene een representant uit voor de organisatiebezieling, dat waardoor het bedrijf wordt gedreven. Nadat deze een plek had gekregen, koos de deelnemer zelf een plek ten opzichte van deze representanten.

Vervolgens bewoog iedereen op basis van zijn of haar intuïtieve ingeving. Hierdoor ontstond voor degene voor wie de opstelling was mooie inzichten.

Klik hier voor alle deelnemers.

In de bijlagen vind je meer achtergrondinformatie over deze onderwerpen (zie download-veld). Martijn heeft ook een e-boek geschreven “De 5 Elementen om Succesvol Intuïtief te Ondernemen” dat je op zijn site kunt aanvragen. Daarnaast geeft hij diverse trainingen en workshops op dit gebied. Ook kan je Martijn inhuren om op een intuïtieve manier behulp van bijvoorbeeld een organisatieoptelling naar een vraagstuk te kijken en zo tot een duurzame oplossing te komen. Tenslotte kan Martijn kennismakingsworkshops organiseren waarin intuïtie en zakendoen centraal staan. Zo kunnen de deelnemers hiermee kennismaken. Het mooie effect hiervan is dat ze ook op een ander niveau met elkaar contact maken en dat is vaak heel productief. Alle informatie vind je op zijn site www.intuitiefondernemen.nl.

NB. Martijn Meima organiseert op 25 november een masterclass organisatieopstellingen begeleiden waarin opgeleide organisatieopstellers onder supervisie van Martijn een organisatieopstelling van een van hun klanten begeleiden. Je kunt als representant aanwezig zijn waardoor je aan den lijve de kracht van opstellingen gaat ervaren.