Iedereen moet natuurlijk wel gewoon zijn werk doen

Activiteit: 
Masterclass  Wat is disruptief voor boards and governance in 2025?
Hoofdafbeelding: 
Subafbeelding(en): 
Verslag: 

In de Masterclass 'Wat is disruptief voor boards and governance' op maandag 3 april jl. stelden sprekers Kees van Veen en Stefan Peij goed gedrag als basisvoorwaarde voor een effectief functionerende raad van toezicht. De schandalen (AH, Enron) lagen aan de basis van de wettelijke verankering van richtlijnen. De druk op toezichthouders is toegenomen. "Comply and explain" is de norm geworden.

Kwaliteit
In de interactieve inleiding gingen Kees van Veen en Stefan Peij in op het dilemma van de toezichthouder: ben je hier en nu in control? De oplossing om te komen van het afvinken van lijstjes naar het verantwoordelijk uitvoeren van de taak ligt onder andere in het zorgen voor voldoende tijd en ruimte en het formeren van het juiste team (met compliance officer of internal auditor). De kwaliteit van de board wordt bepaald door de (formele) structuur, de samenstelling en het gedrag (dynamiek).

De zachte kant van toezicht
Recent onderzoek van Stefan Peij onder 120 commissarissen (samenvatting hieronder te downloaden) toont aan dat de belangrijkste problemen van de Raad van Commissarissen niet liggen op het vlak van integriteit, externe verantwoording, stakeholder-oriëntatie of formele regels. De problemen bevinden zich op het gebied van doorvragen bij het bestuur, goede omgang en samenwerking met het bestuur, en de informatievoorziening.

Zelfreflectie (regelmatige zelfevaluatie en periodieke evaluatie onder externe begeleiding) zorgt voor transparante communicatie en is daarmee van directe invloed op cultuur en gedrag.

Deelnemerslijst