Aan de slag met stakeholders

Activiteit: 
Leading to 2020: Omgaan met je stakeholders
Hoofdafbeelding: 
Subafbeelding(en): 
Verslag: 

Voorbereid met stappenplan en presentatie zijn Chris van Vlissingen (De Collectieve Code) en Peter Essens (TNO en Faculteit FEB, RUG) met twintig BRUG’ers door stakeholdersland getrokken. In het kader van de leergang ‘Leading to 2020’ verzorgen de heren de aftrap met de workshop ‘Omgaan met je stakeholders’ op 11 mei jl.

Iedere organisatie heeft ze: ‘belanghebbenden’. Ze kunnen zich binnen en buiten de organisatie bevinden en verschijnen in vele soorten. Volgens Chris en Peter zijn er zeven belangrijke trends met effect op de positie en invloed van stakeholders. Een voorbeeld hiervan is de virtualisering van samenwerkingsverbanden.

Volgens Mitchell, Agle en Wood (1997, 1999) kunnen deze stakeholders verschillende rollen hebben, verdeeld over macht, legitimiteit en belang. Een stakeholder die bijvoorbeeld alle elementen bezit is doorslaggevend, terwijl een stakeholder met alleen belang veeleisend is. Kern van de zaak is dat samenwerken met je belanghebbenden als strategie gezien moet worden en dat je moet vaststellen waar je staat en waar je wilt staan.

Aan de hand van een praktisch stappenplan zijn de deelnemers uitgedaagd voor hun eigen situatie een analyse te maken van vijf belangrijke stakeholders, te beginnen met het benoemen waarom een stakeholder belangrijk voor jou is en v.v. Op basis daarvan zijn de vijf genoemde belanghebbenden ingedeeld door middel van vijf criteria: congruentie van belangen, relatieve machtspositie in de relatie, legitieme basis voor invloed, urgentie van werken aan doel en vertrouwen. Door deze criteria te beoordelen, ontstond een spinnenweb waarmee bepaald kon worden welke acties ondernomen moeten worden om je stakeholders te managen.

Alle aanwezige BRUG’ers zijn naar huis gegaan met een tool om in de eigen situatie met eigen collega’s het instrument verder uit te werken en meer grip te krijgen op alle belangrijke stakeholder nu en in de toekomst.

Klik hier voor alle deelnemers