BRUG Digitale Stamtafel - Betrokken toezicht vraagt diversiteit - Tom Geerdink

Activiteit: 
Eerste digitale BRUG-Stamtafel
Hoofdafbeelding: 
Verslag: 

Tom Geerdink (BDK 1980) verzorgde op 4 juni jl. een treffende aftrap van de BRUG digitale stamtafels met het onderwerp: een sterker toezicht door inclusief leiderschap. Aan de hand van vier stellingen werd geanimeerd gediscussieerd; zoals te zien is in de aftermovie.

Bekijk de aftermovie op ons Youtube-kanaal: https://youtu.be/NmRX9428LGU.

Balans
In de huidige tijd wordt van bestuurders meer gevraagd dan lijstjes afvinken. Tom: “Bestuurders moeten omgaan met de balans tussen besturen en ondernemen, tussen aansprakelijkheid en aanspreken, tussen het formele en het informele. Er wordt een proactieve rol verwacht, zonder dat de toezichthouder op de stoel van de bestuurder gaat zitten’.

Complementariteit
Betrokkenheid vraagt diversiteit in de top van de organisatie, die weerspiegelt wat er speelt de samenleving. De omgeving van organisaties wordt steeds complexer. Een kerncompetentie van de bestuur is dan ook meervoudig kunnen kijken. Diversiteit is geen doel op zich en statische diversiteit (of ‘diversiteit op papier’ in de vorm van samenstelling op basis van verschil in leeftijd, gender, achtergrond) is niet effectief. Een bestuur dat is samengesteld uit mensen met verschillende persoonlijkheden met bagage/kennis die in staat zijn de juiste vragen te stellen en een draagvlak te vinden, biedt meerwaarde. Dan gaat het om dynamische diversiteit, complementariteit in rollen, veiligheid en ruimte voor authenticiteit.

Zingeving
De laatste stelling “Het benutten van de dynamiek van diversiteit vraagt om een cultuur van inclusief leiderschap”, wordt door Tom nadrukkelijk aangevuld met “en dit is een collectieve verantwoordelijkheid”. Deelnemers interpreteren de stelling verrassend verschillend. Er is een verwijzing naar moreel leiderschap (logos, pathos en ethos). Cultuur is wat iemand beweegt, je moet ervoor waken om de achtergrond van mensen in termen van cultuur te duiden. We creëren daarmee stereotypes! We moeten uit het instrumenteel handelen stappen en communicatief handelen. Procedures zijn veelal gestoeld op wantrouwen en zijn weinig rationeel. Komt er een kanteling door corona of is er al een kanteling gaande door de ontstane zingevingsvragen?

Vervolg
Er zijn mooie onderwerpen voor de volgende sessies besproken. Daarover binnenkort meer…

De presentatie is hieronder als PDF te downloaden.