De logica van het gevoel

Activiteit: 
Masterclass Zelfinzicht en zelfsturing
Hoofdafbeelding: 
Subafbeelding(en): 
Verslag: 

In de Masterclass ‘Zelfinzicht en Zelfsturing’ op maandag 15 mei jl. spraken Ellen Evenhuis (auteur Ken jezelf, coach jezelf, www.ellenevenhuis.nl) en Annelieke Achterberg (directeur AOG opleidingen, www.aog.nl) over de kracht van het bewustzijn dat bestaat uit denken én voelen. De interactieve Masterclass werd gekenmerkt door een geanimeerde en open sfeer, waarin volop ruimte was voor persoonlijke verhalen.

De ondertussenheid vereist een sprong in het bewustzijn. Arnold Cornelis (1934 - 1999) noemt ons gevoel de meest abstracte vorm van kennis. In zijn boek "Logica van het gevoel” stelt hij, dat al onze kennis voortkomt uit ons gevoel. De logica is de interne sturing, die alle levende wezens hebben. Naar analogie van zijn mensbeeld besprak Ellen Evenhuis een model voor zelfkennis en zelfregie. Door je bewust te zijn van je gewoontepatronen kun je de regie over je keuzes nemen en daarmee adaptiever worden. “De weg naar binnen is een spannende. Als je eenmaal door de branding bent, wordt de zee een stuk rustiger”.

Onderstaand de presentatie en een kort artikel over Arianna Huffington van The Huffington Post, een mooi voorbeeld van een hedendaagse communicatieve zelfstuurder.