Kick-off jaarprogramma "Leading to 2020"

Activiteit: 
Kick-off jaarprogramma "Leading to 2020"
Hoofdafbeelding: 
Subafbeelding(en): 
Verslag: 

Klik hier voor de foto/filmcollage van de gastsprekers!

Agenda Thema 'leading to 2020'
11 mei:  Omgaan met je stakeholders
22 juni:  Van buiten naar binnen
15 sept: Lean Leading
5 okt:     Intuïtief leiden

Kick-off 'Leading to 2020'
De kick-off van het jaarprogramma van BRUG 2015 vond 9 maart jongstleden plaats bij landgoed De Heiligenberg te Leusden. In 2015 vinden vier workshops plaats gericht op de ontwikkelingen op het gebied van leiderschap richting 2020. Gastsprekers Harry Garretsen en Jeroen Smit hebben de toon gezet voor een serie inspirerende bijeenkomsten in het komende jaar. De trends waar we in ieder geval rekening mee moeten houden? Luisteren, delen en het feit dat internet de bedrijfskolom een stukje korter gaat maken...

Samenwerking met faculteit
Onder het genot van een driegangendiner en uitdagende gastsprekers kwamen meer dan 50 BRUG'er samen in Leusden om bij de kick-off aanwezig te zijn van het jaarprogramma van BRUG. Voorzitter Patrick de Coo opende de avond met de opmerking dat deze kick-off de start is van de nieuwe opzet van programma van BRUG: een vast jaarprogramma met samenhangende bijeenkomsten, georganiseerd in samenwerking met de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Twee van de vier bijeenkomsten worden mede verzorgd door medewerkers (o.a. Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap) van de faculteit.

Kans voor BRUG-leden
Om deze frisse start kracht bij te zetten was decaan Harry Garretsen te gast. Hij ging tijdens zijn presentatie in op de ontwikkelingen van de faculteit, die nu behoort tot de top 1% business schools ter wereld. Met de slogan 'Adding Personal Value' wil de faculteit het contact met alumni versterken om de verbinding tussen student (onderwijs), onderzoek en werkveld versterken, waarbij het persoonlijke karakter van studeren in Groningen behouden blijft. Deelnemers werden van harte uitgenodigd om te participeren, bijvoorbeeld als studentmentor of een door opdracht te verlenen voor praktijkgericht onderzoek. Harry gaf aan dat de hernieuwde samenwerking met BRUG enerzijds de mogelijkheid biedt studenten toegang te verschaffen tot het alumninetwerk en anderzijds dat kennis van de faculteit toegankelijker wordt voor BRUG'ers..

Sharing is de nieuwe trend
Aansluitend deelde Jeroen Smit (Hoogleraar Journalistiek en auteur van o.a. De Prooi en Drama Ahold) zijn zienswijze op de ontwikkelingen op het gebied van leiderschap richting 2020. Hij constateerde dat het echt luisteren (dus niet doen alsof) een krachtige eigenschap is van een leider voor de komende tijd. Temeer omdat de economische trend neigt naar een deeleconomie. Sharing van goederen wordt gemeengoed. Het blijkt dat een boor gemiddeld 12 minuten in een mensenleven wordt gebruikt. En wie heeft er allemaal een boor? Ook de verdere groei van internet kwam ter sprake: Internet kills the middle men". Wie heeft er nog een tussenpersoon nodig als alle informatie al beschikbaar is? Deze trends zullen de komende jaren menig leider bezighouden...

Twijfel niet, schrijf je in
Naast de twee gastsprekers hebben de vier workshopgevers hun pitch gegeven van de workshops die het komende jaar op het programma staan. Kom langs op 11 mei wanneer Chris van Vlissingen en Peter Essens hun workshop verzorgen over de omgang met stakeholders...

Klik hier voor alle deelnemers