Zelfsturende teams in de IT

Activiteit: 
Zelfsturende Teams in de IT
Hoofdafbeelding: 
Subafbeelding(en): 
Verslag: 

Het thema van de bijeenkomst op 16 september was "Zelfsturende teams in de IT". Spreker en animator was Jan van Beek. Jan is manager van Quintor en heeft een rijke ervaring op het gebied van Internet, IT-management en het aansturen van projecten met internettechnologie.

Jan heeft van uit zijn rijke ervaring verteld en verhaald over Agile/SCRUM in IT. Agile/SCRUM is een methode, waarin de gebruikersorganisatie actief gaat deelnemen in een project. Het team van IT-ers zorgt er in datzelfde team voor, dat de eisen en wensen van die gebruiker (die in SCRUM "product owner" wordt genoemd) in timeboxes van telkens 3 weken (deze periodes heten "sprints") worden gerealiseerd. Het verschil ten opzichte van de gangbare methoden van ICT-systeemontwikkeling, is dat alle betrokken als team een klus klaren en dat veel overbodige bureaucratie en projectaansturing daardoor achterwege kan blijven.

Natuurlijk is Jan ook toegetreden tot het gilde van de ereleden van de bedrijfskunde sociëteit. Dank en van harte welkom!