Masterclass 'de impact van IT op jouw business model'

Activiteit: 
Masterclass De strategie van strategisch denken, de impact van IT en duurzaamheid op jouw business model
Hoofdafbeelding: 
Subafbeelding(en): 
Verslag: 

TNT Digital Strategy and the impact of technology

Zoals in elke branche, zijn er ook in de logistieke industrie technologische innovaties die de brance radicaal zullen veranderen. Een overzicht daarvan (bron: BCG dec '16):
1. De ongebreidelde groei van ECommerce
2. Network 4.0 mbv IoT
3. De nieuwe 'Last Mile'
4. De customer in control
5. De deconstructie van de traditionele waardeketen

Met het motto "Logitics. Digitized", stelt Digital in haar digitale strategie niet de technologie maar de klant (de verzender van pakketten) centraal. En de klant van de klant (de ontvanger). Of dat nu incrementele, evolutionaire of revolutionaire innovaties zijn.
TNT Digital hanteert hierbij de volgende ontwerpprincipes:
a. individual typology > use of persona's
b. customer demand > predefined solutions
c. incremental delivery & minimal time to market > studiously planned release schedule
d. independency > interdependency
e. immediately react and repsond to change > collect improvements, address them where possible and follow the pre-planned release schedule

TNT Digital is in 4e kwartaal 2016 vijf innovatie-tracks (moonshots) gestart, rondom de volgende thema's:
- Driver Health & Safety
- Connectivity & Transparency
- Predictive Demand
- First & Last Mile
- Digital Service Network

In elk track is een klein (virtual) team samengesteld, waarin de lead wordt genomen door een expert uit de desbetreffende business-discipline. Zowel business als klant zijn vanaf het begin betrokken. De ambitie van elk track ('why'), wordt vertaald naar de customer needs (pains & gains) in de customer journey ('how') om daarna features/solutions to prototypen ('what'). In kortcyclische sprints worden inzichten verkregen rondom Customer (desirability), Business (viability) en Technology (possibility). Na een serie van 3 sprints, wordt bepaald of een innovatie-track wordt voortgezet, bijgestuurd of stopgezet. Zo wordt maximaal geleerd, en pas geinvesteerd zodra value proposities zijn gevalideerd.