Betrouwbaarheid: wanneer ben ik als bedrijfskundige betrouwbaar?

Activiteit: 
Betrouwbaarheid: wanneer ben ik als bedrijfskundige betrouwbaar?
Hoofdafbeelding: 
Verslag: 

Op 17 februari hebben Willem Pots van Wajt en het Socratisch café en Paul Toebes van Humanizing Company ons meegenomen in een socratisch gesprek, waarin we op systematisch wijze gezamenlijk een vraag onderzocht hebben die er toe doet: Wanneer ben ik als bedrijfskundige betrouwbaar? Praktisch filosoferend, al ‘sprekenderwijs’ nadenken over wat je drijft door jouw eigen concrete leefwereld als bron te nemen. Over praktisch gesproken, na kort voorgesteld te zijn splitsten beide heren ons in twee groepjes.
We mochten samen onderzoek doen naar de eigen veronderstellingen middels vragen stellen, luisteren, inleven en nadenken. Bepalen wat je beweegt door (in)zicht te krijgen in aannames, redeneringen en zienswijzen en die te durven toetsen op ‘waarheid’.

De gevolgde onderzoeksroute

1. Wanneer ben ik als bedrijfskundige betrouwbaar?

2. Kernbewering (Oordeel)

3. Regels (Opvattingen onder het oordeel)

4. Waarden, principes (Rechtvaardiging van de regels

               

 

In een Socratisch gesprek wordt een vraag onderzocht aan de hand van een concreet voorbeeld van een van de deelnemers. Er wordt geen discussie of debat gevoerd noch is het het geven van een goedbedoeld advies. Psychologiseren en/of coaching is ook niet aan de orde. Het is een gezamenlijk onderzoek waarbij het eigen oordeel wordt opgeschort, alleen het eigen denken (en voelen) is belangrijk en er is geen ruimte voor beroep op externe autoriteiten. De voorbeeldgever/ster wordt door de anderen bevraagd (en niet ondervraagd) alsof ze onderzoeksjournalisten zijn.  

Later in het gesprek word je gevraagd je te verplaatsen in de situatie van het voorbeeld en aan te geven wat jij zou hebben gevoeld, gedacht, gedaan en wat daarvan voor jou het onderliggende principe is

Door met name het vragen naar feiten en elkaar kritisch en stimulerend ('niet-empathisch') naar de onderliggende overtuigingen bevragen, zijn we uit de comfortzone gehaald en dat hebben we als erg leuk ervaren. Niets weten, begrijpen; de ander ter verantwoording roepen; niet aardig doen, zijn zaken die je het liefst in een niet bedreigende omgeving oefent. Toch kun je het Socratisch onderzoek gebruiken op teamdagen en bij strategie of missie/visiebijeenkomsten

Het heeft iedereen enthousiast gemaakt over de gehanteerde socratische benaderingswijze. Het was dan ook na afronding erg gezellig aan de bar in het Hampshireplaza Hotel, waar het onderwerp en de toepassing binnen teams belangrijk onderwerp bleef.