Algemene Ledenvergadering thema: Kennisdeling

Activiteit: 
Algemene Ledenvergadering thema: Kennisdeling
Hoofdafbeelding: 
Subafbeelding(en): 
Verslag: 

BRUG Algemene Ledenvergadering, thema Kennisdeling

Lezing
De BRUG Algemene Ledenvergadering werd ingeluid door de zeer boeiende lezing van Huibert de Man, oud-docent aan de faculteit Bedrijfskunde. Bekijk de filmfragmenten van zijn lezing. Laat je in 7 minuten verrassen door zijn verfrissende invalshoek inzake het thema 'kennisdeling'. Het BRUG-bestuur gaat dit thema in samenwerking met de nieuwe projectgroep 'Kennisdeling' nader uitwerken.

Ere-lid
Huibert de Man is vervolgens benoemd tot derde Erelid van BRUG, naast Jorrit de Jong – eerste BRUG-voorzitter – en Prof. Dr. Maarten van Gils† de grondlegger van de faculteit Bedrijfskunde en inspirator van vele studenten. Huibert heeft een niet aflatende belangstelling voor de ontwikkelingen in het vak en een passie voor het enthousiasmeren van zijn studenten. Hij staat ook voor BRUG altijd klaar. Hij was een van de organisatoren van de workshopreeks "Inside China" en vorig jaar verzorgde hij een sprankelende lezing tijdens het zesde BRUG lustrum. Deze is overigens ook op video te bekijken.

Afscheid bestuurslid
Marleen van Herpt, penningmeester sinds 2007, is op 10 maart jl. afgetreden. Marleen heeft orde in onze financiële boekhouding geschapen en ondersteuning geboden aan het opzetten van de nieuwe interactieve website. Daarnaast had zij tijdens de bestuursvergaderingen de 'objectieve' klankbord rol voor de medebestuurders. Marleen, enorm bedankt!

De algemene ledenvergadering
De jaarrekening en begroting zijn goedgekeurd. Jos van der Ven is als nieuwe penningmeester in het BRUG-bestuur verwelkomd.

Dank aan de aanwezigen voor hun komst en vertrouwen.

Lijst deelnemers