Workshop integriteit en moreel kompas | 22 september | Leusden

BRUG presenteert: "Een Maserati viel buiten ons denkkader."
Een avond over integriteit, (on)gewenst gedrag en de behoefte aan een moreel kompas.

Tijdens deze eerste avond van het najaarsprogramma van de Bedrijfskunde Societeit Midden-Nederland gaan we op zoek naar ons morele kompas. Erik de Jongh, afgestudeerd bedrijfskundige en gepromoveerd aan de faculteit godgeleerdheid van de VU, leidt ons de weg.

De workshop
Sinds enkele jaren klinkt steeds sterker de roep om een moreel kompas in het bestuur van maatschappelijke ondernemingen. Voor de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties bleek dat wel was nagedacht over de risico's bij de verzelfstandiging van woningcorporaties, maar dat niemand de omvang had kunnen inschatten. "Het beeld was dat directeuren in een dikke Volvo gingen rijden. Een Maserati viel buiten ons denkkader." (Arnold Moerkamp, Ministerie VROM).
Twee jaar eerder werd door de 'commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis' geconstateerd dat de doctrine van New Public Management een verklaring kan bieden voor onwenselijk gedrag van bestuurders. Tegelijkertijd vond de commissie in de systeemkant alleen geen afdoende verklaring voor ongewenst gedrag.
In deze workshop zullen we dan ook ingaan op de roep om een moreel kompas in maatschappelijke ondernemingen. Waarom is een code of conduct niet voldoende? Hoe kan morele ruimte in organisaties worden gecreëerd? En wat zijn de implicaties voor de organisatietheorie?

Zoals gebruikelijk wordt een interactieve discussie zeer gewaardeerd!

Je wordt van harte uitgenodigd gezamenlijk de maaltijd te gebruiken. Er zijn geen kosten aan deelname (incl. eten) verbonden.

Over Erik
Erik de Jongh is in 1983 afgestudeerd aan de faculteit bedrijfskunde en in 2011 gepromoveerd aan de faculteit godgeleerdheid van de VU op een proefschrift over spiritualiteit in organisaties. Sindsdien werkt hij zowel aan de faculteit godgeleerdheid van de VU als in het bedrijfsleven als organisatieadviseur.

Aanmelden
Meld je aan met de rode knop rechtsboven of mail het secretariaat.

Datum

Datum: 
22 september - 18:00
Plaats: 
Leusden, De Heiligenberg

Programma

1800: inloop + maaltijd
1900: start workshop door Erik de Jongh
2045: afronding
2100: borrel
2130: einde

Locatie
De Heiligenberg

Heiligenbergerweg 5
3833 AC Leusden

Deelnemers

Login om te zien wie deelneemt.

Plaats jouw opmerking of vraag

Login of registreer om te kunnen reageren